web analytics

Autore: Sacchetto

Red Beryl ni Sayonara

Titolo: Red Beryl ni Sayonara Titoli alternativi: Good Bye, Red Beryl Sayonara Red Beryl Autore: Michinoku Atami Disegni: Michinoku Atami Anno: 2017 Lunghezza: 3 volumi (concluso) Genere: drammatico,
Read More

Hosaka-san to Miyoshi-kun

Titolo: Hosaka-san to Miyoshi-kun Titoli alternativi: Hosaka-san and Miyoshi-kun Autore: Scarlet Beriko Disegni: Scarlet Beriko Anno: 2021 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: vita quotidiana Contenuti: contenuti yaoi Paese
Read More

Fuyushirazu no Koi

Titolo: Fuyushirazu no Koi Titoli alternativi: Fuyu Shirazu no Koi The Love of Calendula Autore: Natsuno Hiroko Disegni: Natsuno Hiroko Anno: 2016 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: drammatico,
Read More

Rift

Titolo: Rift Titoli alternativi: // Autore: Conro Disegni: Conro Anno: 2016 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: drammatico, adolescenti, vita quotidiana, scolastico Contenuti: contenuti yaoi Paese di provenienza: Giappone Lingua
Read More

Underskin

Titolo: Underskin Titoli alternativi: // Autore: Ariki Eiko Disegni: Ariki Eiko Anno: 2020 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: drammatico, vita quotidiana, erotico Contenuti: contenuti yaoi Paese di provenienza: Giappone
Read More