Titolo originale: Kei x Yaku: Abunai Aibou Titoli alternativi: Kei x Yaku -Abunai Aibou Kei × Yaku – Abunai Aibou Autore: Yoshie Kaoruhara Disegni: Yoshie Kaoruhara Anno: 2019