web analytics

Tag: Yoneda Kou

Rainy Days, Yesterday

Titolo: Rainy Days, Yesterday Titoli alternativi: // Autore: Yoneda Kou Disegni: Yoneda Kou Anno: 2015 Lunghezza: 2 capitoli (in corso) Genere: drammatico, vita quotidiana, scolastico Contenuti: contenuti yaoi
Read More

Dame BL

Titolo: Dame BL Titoli alternativi: // Autore: Aoyama Toomi Chiba Ryouko Cotorino Deathco Est Em Kevin Komine Kumota Haruko Mochimeko Momoyama Naoko Morozumi Sumitomo Okadaya Tetuzoh Psyche Delico
Read More

D.Gray-man dj – Stainless

Titolo: Stainless Titoli alternativi: // Autore: Nitro Koutetsu (Yoneda Kou) Serie da cui è tratta: D.Gray-man Pairing: Reever x Allen Anno: 2005 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: drammatico Contenuti:
Read More