web analytics

Tag: SUV

SF3

Titolo originale: SF3 Titoli alternativi: // Autori: SUV, Murasaki Sisura, Fujimaru Jinta, Moritachi Mitsuru, Ichikawa Kazuhide, Naoki Tatsuya Anno: 2012 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: antologia, drammatico, vita quotidiana, commedia, bara Contenuti:
Read More

It’s Ok!

Titolo originale: It’s Ok! Titoli alternativi: // Autore: Okura, Nohara Kuro, Inuyoshi, Hiraku Taku, Murata Poko, Shintarawl, SUV Disegni: Ichikawa Kazuhide, Naoki Tatsuya Anno: 2012 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: drammatico, scolastico Contenuti: contenuti shounen-ai
Read More