Titolo: I Can’t Say No to Him Titoli alternativi: Nage Nanren Rangwo Wufa Jujue Autore: Ji Jing Jun, Shou Disegni: Ji Jing Jun, Shou Anno: 2020 Lunghezza: 9