web analytics

Tag: Okuyama Puku

Mayoke no Darling

Titolo: Mayoke no Darling Titoli alternativi: // Autore: Okuyama Puku Disegni: Okuyama Puku Anno: 2012 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: vita quotidiana Contenuti: contenuti yaoi Paese di provenienza: Giappone
Read More

Ichi Ni no San!

Titolo: Ichi Ni no San! Titoli alternativi: One, Two, Three! Autore: Okuyama Puku Disegni: Okuyama Puku Anno: 2013 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: commedia, scolastico Contenuti: contenuti shounen-ai Paese di provenienza: Giappone Lingua
Read More

Koi no Mimi Yori Chuuihou

Titolo: Koi no Mimi Yori Chuuihou Titoli alternativi: Warning! Whispers of Love Autore: Okuyama Puku Disegni: Okuyama Puku Anno: 2009 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: commedia, adolescenti, scolastico
Read More