Titolo: Ijiwaru Shinai de, Yasashiku Gyu to.   Titoli alternativi: Ijiwaru Shinai de, Yasashiku Gyutto. Stop Teasing and Hold Me Gently. Autore: Nakai Disegni: Nakai Anno: 2014 Lunghezza: 1 volume