Titolo originale: It’s Ok! Titoli alternativi: // Autore: Okura, Nohara Kuro, Inuyoshi, Hiraku Taku, Murata Poko, Shintarawl, SUV Disegni: Ichikawa Kazuhide, Naoki Tatsuya Anno: 2012 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: drammatico, scolastico Contenuti: contenuti shounen-ai