web analytics

Tag: Hino Garasu

Seinen wa Ai o Kou

Titolo: Seinen wa Ai o Kou Titoli alternativi: Seinen wa Ai wo Kou The Youth Yearns for Love The Youth Yearns Love Autore: Hino Garasu Disegni: Hino Garasu Anno: 2010
Read More

Hanazono no Kioku

Titolo: Hanazono no Kioku Titoli alternativi: Kuroneko to Futari Kurashi Memory of a Flower Garden Autore: Hino Garasu Disegni: Hino Garasu Anno: 2013 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere:
Read More

Renai Kidou

Titolo: Renai Kidou Titoli alternativi: Orbit of the Love Autore: Hino Garasu Disegni: Hino Garasu Anno: 2011 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: vita quotidiana Contenuti: contenuti yaoi Paese
Read More