Titolo: Counterattack Through Pregnancy Titoli alternativi: Deliverance of the Counterattack Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh Nixi Zhi Hao Yun Rensheng Qianyue Nìxí Zhī Hǎo Yùn Rénshēng