web analytics

Tag: Aniya Yuiji

Mou Ichido, Nando Demo.

Titolo: Mou Ichido, Nando Demo. Titoli alternativi: Mou Ichido, Nando Demo. After Episode no Gyoukan no Hanashi Autore: Aniya Yuiji Disegni: Aniya Yuiji Anno: 2014 Lunghezza: 2 volumi (concluso) Genere: vita quotidiana
Read More

Miku to Neo

Titolo: Miku to Neo Titoli alternativi:  Mic and Neo Miku and Neo Autore: Aniya Yuiji Disegni: Aniya Yuiji Anno: 2009 Lunghezza: 2 volumi (concluso) Genere: drammatico, sovrannaturale, commedia Contenuti: contenuti
Read More

Me o Tojite 3-Byou

Titolo: Me o Tojite 3-Byou Titoli alternativi: Close Your Eyes for 3 Seconds Autore: Aniya Yuiji Disegni: Aniya Yuiji Anno: 2008 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: drammatico, commedia,
Read More