Titolo: Shinobi to Aruji no Fuyu Garashi Titoli alternativi: Sunset Autore: Watanabe Serie da cui è tratta: Sengoku Basara Pairing: Sasuke x Yukimura Anno: // Lunghezza: 1 volume (concluso)