Titolo: Hoshoku-sha Kisumi-kun Titoli alternativi: He’s a Predator Hoshokusha Kisumikun Autore: Toriba Yuuji Disegni: Toriba Yuuji Anno: 2018 Lunghezza: 1 volume (concluso) Genere: erotico, vita quotidiana Contenuti: contenuti