Titolo: Sanzen Sekai no Karasu wo Koroshi Titoli alternativi: Killing the Crows Murder of the Raven of the Universe Autore: Saiki Keita Disegni: Saiki Keita Anno: // Lunghezza: 1 capitolo (concluso)