Titolo: Fubin BL Titoli alternativi: Aishi Aenai Koi Naraba Just Kindness Kosha Ura no Natsu Love in Motion Mura wo Data Kara Kuri Ni-choume no Chisa na Sakana